Yönetim’in Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Grubumuzun teknoloji alanındaki atılımı olarak hayata geçirdiğimiz Dias Teknoloji, hizmet sunumlarında teknolojinin bir destek unsuru olma noktasından işletme stratejilerinin ana öğelerinden biri haline getirilmesi sürecine liderlik etme hedefi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara ve Mersin Şehir Hastaneleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında yürütmekte olduğumuz Servis, Teknik, Klinik ve Güvenlik iş kollarında teknoloji uygulamaları ve iş modellerine uygun sinerjileriyle hizmet sunumunda farklılık yaratma hedefi, kurum kültürünün de bu yönde şekillenmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.

“Dijital Dönüşüm” , “Dijitalleşme” gibi kavramların sıkça kullanıldığı günümüz iş dünyasında, bu süreçlerin dönemsel olarak bir kabuk değiştirme algısından sıyrılarak teknolojik gelişmelere süreklilik arzeden bir şekilde adapte olma yoluna doğru ilerlemesi gerekliliği görüşünü benimseyerek teknoloji çözüm sunumlarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.

Sağlık sektörü ile birlikte Turizm ve Enerji sektöründe entegre tesis yönetim çözümlerine liderlik edecek altyapı süreçlerini hızlandırarak yaygınlaştırma yönündeki çalışmalarımızla; bununla birlikte yürütmekte olduğumuz Arge Projelerinin çıktıları olarak süreçlerde oluşan büyük verinin işlenerek anlamlandırılması, hizmet alan ve hizmet sunan tarafları bir araya getiren teknolojik çözümler üretilmesi ile önümüzdeki dönemde paydaşlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda başarılı sonuçlar üretmeyi hedeflemekteyiz.

Saygılarımızla,